کسب رتبه های برگزیده در مسابقات فرهنگی و هنری در سطح کشوری و استانی

کسب رتبه های برتر در مسابقات فرهنگی هنری منطقه ۶

انتخاب مهرشاد میرمحمدی به عنوان نفر اول تیم اعزامی به مسابقات جهانی المپیاد کامپیوتر

کسب نتایج درخشان توسط دانش آموزان پژوهشگر سلام یوسف آباد، در هشتمین دوره مسابقات سلام کاپ

کسب رتبه اول رشته تنیس روی میز در هشتمین المپیاد ورزشی مدارس سلام

کسب مقام دوم تیمی رشته شطرنج در هشتمین المپیاد ورزشی مدارس سلام

کسب رتبه سوم رشته شنا ماده پروانه در هشتمین المپیاد ورزشی مدارس سلام

کسب رتبه دوم در رشته شنا کرال پشت هشتمین المپیاد ورزشی مدارس سلام

کسب رتبه اول شطرنج انفرادی در هشتمین المپیاد ورزشی مدارس سلام

کسب رتبه دوم قرائت قرآن و همچنین کسب رتبه دوم رشته اذان در ششمین دوره مسابقات اسوه حسنه