::. مراحــل پذیـــرش .::

::. مجمـوعه مدارس سـلام یوسـف آبـاد .::

آدرس : تهران / خیابان سید جمال الدین اسد آبادی(یوسف آباد) بین فتحی شقاقی و خیابان هفتم/ پلاک ۳۵
تلفن : ۸۸۷۲۴۳۳۰ – ۸۸۷۲۷۵۲۶ – (۰۲۱)

آدرس :تهران / خیابان سیدجمالدین اسد آبادی (یوسف آباد) خیابان سی و سوم (بین ابن سینا و اکبری) / پلاک

تلفن : ۸۸۵۵۵۰۴۴ – ۸۸۷۱۹۴۴۸ – ۸۸۷۲۵۰۶۷ – (۰۲۱)

آدرس : تهران /  خیابان شصت و چهارم یوسف آباد (آئینه وند) / زیر پل آ اس پ – پلاک 14
تلفن : 8-88621506  – (۰۲۱)

::.دپارتـمان های سـلام یوسـف آبـاد.::

::. آخـرین اخبـار دبسـتان .::

::. آخـرین اخبـار پـایه ها .::

::. پیش دبستان .::

::. پایه اول .::

::. پایه دوم .::

::. پایه سوم .::

::. مدیـران سـلام .::

موسس مجموعه مدارس سلام

مدیر اسبق دبیرستان انرژی اتمی

مرحوم جناب آقای حاج احمد حجاریان

عضو هیأت مؤسس مجموعه مدارس سلام

مدیر مجموعه مدارس سلام یوسف آباد

جناب آقای مسلمی زاده

مدیر دبیرستان

(متوسطه دوم)

جناب آقای حاجی ملکی

مدیر راهنمایی

(متوسطه اول)

جناب آقای قائمی

مدیر پیش دبستان

و دبستان

جناب آقای نیک پور

سامانه USSD مجتمع مدارس ســـــلام یوسف آباد

 عضویت در باشگاه دانش آموزی مجتمع سلام یوسف آباد
 امکان آغاز مراحل پذیرش در واحد دبستان و پیش دبستان
 امکان آغاز مراحل پذیرش در واحد دبیرستان (متوسطه اول)
 امکان آغاز مراحل پذیرش در واحد دبیرستان (متوسطه دوم)
 نظرسنجی