1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

موسس مجموعه مدارس سلام

مدیر اسبق دبیرستان انرژی اتمی

مرحوم جناب آقای حاج احمد حجاریان

عضو هیأت مؤسس مجموعه مدارس سلام

مدیر مجموعه مدارس سلام یوسف آباد

جناب آقای مسلمی زاده

مدیر دبیرستان

(متوسطه دوم)

جناب آقای حاجی ملکی

مدیر راهنمایی

(متوسطه اول)

جناب آقای قائمی

مدیر دبستان

(پیش دبستان و دبستان)

جناب آقای نیکپور