برگزاری جشن نوروز

نوروز ، جشن باستانی جایگاه ویژه ای در مدارس و در نگاه دانش آموزان دارد. هر ساله نوروز اهمیت بازارچه های خیریه را نیز پر رنگ می سازد. در همین راستا آموزش و مشارکت دانش آموزان برای هرچه باشکوه تر برگزار کردن جشن نوروز از دغدغه های اولیاء مدرسه بوده است. دانش آموزان با شرکت فعال در برگزاری بازارچه خیریه و فعالیت های مرتبط  تئاتر و شعر و سرود ، این جشن خیریه را هرچه باشکوه تر برگزار کردند.

غرفه هایی از جمله آش، هفت سین، شیرینی، گل و گیاه و.. با همکاری اولیاء دانش آموزان برگزار گردید.