کلیپ اختتامیه نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

(سلام حامی سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران)

حضور پر شور دانش آموزان از مدارس سلام در نمايشگاه كتاب تهران