کلیپ اختتامیه نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

غرفه مجموعه مدارس سلام در راهپیمایی ٢٢ بهمن ۹۷