امروز دانش آموزان در کتابخانه مدرسه مطالعه کردند ، خلاصه نویسی کردند و هر چه از کتابشون یاد گرفتند نوشتند و برای دوستانشون خوندند.

ketab khani-salam