اولین جلسه آزمایشگاه – نمونه سازی برخورد شهاب سنگ با زمین – فصل اول

azmayeshgah-salam yousefabad