معاونت آموزشی

ارائه کنفرانس علوم و مطالعات اجتماعی همراه با پاورپوینت

یادگیری ریشه افشان درس علوم

آزمایشگاه علوم – درس بدن ما

riazi-dabestan-salam

آموزش وسعت خشکی ها و آب ها با استفاده از کره زمین

آموزش عملی مجموعه و زیر مجموعه

تفكر و حل معماي رياضي(كار گروهي)

dabestanesalamyousefabad

نمایشگاه دست سازه های دانش آموزان

کنفرانس و پرسش و پاسخ – هدیه های آسمانی

pishdabestan- salamyousefabad

آموزش سطح و ارتفاع با استفاده از مونته سوری

آموزش اشکال هندسی (گوشه و لبه)

paye ebtedaii-salam yousefabad

رسم نمودار و نقشه پراکندگی جمعیت ایران