از شما همراهان همیشگی دعوت می‌نمائیم تا درنخستین نمایشگاه دستاوردهای مدارس غیر دولتی استان تهران میهمان غرفه های تخصصی مجموعه مدارس سلام باشید.

زمان بازدید:
٥ الی ٨ اسفند ماه
ساعت ١٠ الی ١٨