در راستای بهسازی و ایمن سازی و زیباسازی تکمیلی دبستان، در ایام تعطیلات توسط تیم اجرایی مدرسه تجهیز شد.