نوشته‌ها

کلیپی از جشنواره مسابقات ورزشی مجموعه مدارس سلام

حضور کاروان ورزشی سلام یوسف آباد در مسابقات ورزشی مدارس سلام و کسب نتایج درخشان

کسب ۲ مقام اول و ۱ مقام سوم در جشنواره ورزشی مجموعه مدارس سلام