نوشته‌ها

تصاویری از جشنواره ورزشی دبیرستان سلام یوسف آباد

کسب ۲ مقام اول و ۱ مقام سوم در جشنواره ورزشی مجموعه مدارس سلام

چهارمین جشنواره ورزشی مجموعه مدارس سلام در اردوگاه کشوری شهید رجایی رامسر