نوشته‌ها

بازدید علمی از شهرک صنعتی نظرآباد (کارخانه بینگو پلاس و بایودنت)

اردوی تفریحی کاشان و ابیانه دبیرستان سلام یوسف آباد ۹۷

اردوی یک روزه دبیرستان در اردوگاه شهید باهنر