نوشته‌ها

اردوی تفریحی اصفهان – دی ماه ۹۷

اردوی تفریحی کاشان و ابیانه دبیرستان سلام یوسف آباد ۹۷

اردوی یک روزه دبیرستان در اردوگاه شهید باهنر

دومین اردوی زیارتی مشهد مقدس اسفند ۹۶