نوشته‌ها

کسب ٣٣ رتبه تک رقمی و دو رقمی ( زیر ١٠٠ کل ) در آزمون جامع مدارس برتر ایران

نفرات برتر در آزمون جامع شماره ۱

نفرات برتر پایه هشتم در آزمون جامع شماره ۱

نفرات برتر پایه نهم در آزمون جامع شماره ۱

نفرات برتر پایه هفتم در آزمون جامع شماره ۱