نوشته‌ها

رتبه های زیر ۱۰۰ پایه نهم در آزمون جامع مدارس برتر ایران (اردیبهشت ماه)

رتبه های زیر ۱۰۰ پایه هشتم در آزمون جامع مدارس برتر ایران (اردیبهشت ماه)

رتبه های زیر ۱۰۰ پایه هفتم در آزمون جامع مدارس برتر ایران (اردیبهشت ماه)

آزمون مدارس برتر ایران

کسب ٣٣ رتبه تک رقمی و دو رقمی ( زیر ١٠٠ کل ) در آزمون جامع مدارس برتر ایران

نفرات برتر در آزمون جامع شماره ۱

نفرات برتر پایه هشتم در آزمون جامع شماره ۱

نفرات برتر پایه نهم در آزمون جامع شماره ۱

نفرات برتر پایه هفتم در آزمون جامع شماره ۱