اردوی تفریحی کاشان و ابیانه ۱۳۹۷

ششمین اردوی تابستانی غار موزه استاد وزیری ۱۳۹۷

مراسم اربعین حسینی در دبیرستان سلام یوسف آباد ۱۳۹۷

اولین جلسه دبیران و کادر اجرائی سال تحصیلی ۹۷ – ۹۸

در شروع آغاز سال تحصیلی اولین جلسه دبیران در سال تحصیلی ۱۳۹۷ – ۱۳۹۸ را برگزار کردیم …..

اولین روز سال تحصیلی ۱۳۹۷ – ۱۳۹۸

پنجمین اردوی تابستانی مجتمع کوروش بازی فکری ۹۷

چهارمین اردوی تابستانی موزه دفاع مقدس ۹۷

سومین اردوی تابستانی تنگه واشی ۹۷

دومین اردوی تابستانی علمی پژوهشی ۹۷