آزمون ورودی آزمایشی سلام یوسف آباد – ٨ اردیبهشت ٩۶

چهارمین جشنواره ورزشی مجموعه مدارس سلام در اردوگاه کشوری شهید رجایی رامسر

اردو مجموعه فوتبال حبابی

برگزاری جشن ولادت پیامبر صلی الله علیه و امام صادق علیه السلام.

اجرای سرود در مسابقات اسوه حسنه

حضور دانش آموزان دبیرستان دورۀ اول سلام یوسف آباد در مسابقات پژوهشی AUT CUP 2016

آخرین جلسه عزاداری ماه صفر

نمایش خورشید کاروان

مراسم عزاداری اربعین سیدالشهداء علیه السلام