اردوی تفریحی کاشان و ابیانه ۱۳۹۷

ششمین اردوی تابستانی غار موزه استاد وزیری ۱۳۹۷

مراسم اربعین حسینی در دبیرستان سلام یوسف آباد ۱۳۹۷

اولین جلسه دبیران و کادر اجرائی سال تحصیلی ۹۷ – ۹۸

در شروع آغاز سال تحصیلی اولین جلسه دبیران در سال تحصیلی ۱۳۹۷ – ۱۳۹۸ را برگزار کردیم …..

اولین روز سال تحصیلی ۱۳۹۷ – ۱۳۹۸

پنجمین اردوی تابستانی مجتمع کوروش بازی فکری ۹۷

چهارمین اردوی تابستانی موزه دفاع مقدس ۹۷

سومین اردوی تابستانی تنگه واشی ۹۷

دومین اردوی تابستانی علمی پژوهشی ۹۷

اولین اردوی تابستانی اردوگاه شهید باهنر ۹۷