بازدید علمی از شهرک صنعتی نظرآباد (کارخانه بینگو پلاس و بایودنت)

حضور تیم رباتیک سلام یوسف آباد در مسابقات بین المللی آسیا اُپن ۲۰۱۸ (جزیره کیش)

انتخابات شورای دانش آموزی دبیرستان