رتبه های زیر ۱۰۰ پایه نهم در آزمون جامع مدارس برتر ایران (اردیبهشت ماه)

رتبه های زیر ۱۰۰ پایه هشتم در آزمون جامع مدارس برتر ایران (اردیبهشت ماه)

رتبه های زیر ۱۰۰ پایه هفتم در آزمون جامع مدارس برتر ایران (اردیبهشت ماه)

آزمون مدارس برتر ایران

رفع اشکال درس ادبیات (پایه هشتم)

دعوت به نخستین نمایشگاه دستاوردهای مدارس غیر دولتی استان تهران

کسب ٣٣ رتبه تک رقمی و دو رقمی ( زیر ١٠٠ کل ) در آزمون جامع مدارس برتر ایران

جلسه عمومی آموزش با اولیای پایه هشتم و هفتم

اولین جلسه دبیران سال تحصیلی ۹۷-۹۸