آزمون ورودی آزمایشی سلام یوسف آباد – ٨ اردیبهشت ٩۶

چهارمین جشنواره ورزشی مجموعه مدارس سلام در اردوگاه کشوری شهید رجایی رامسر

مقام های کسب شده در ششمین دوره مسابقات سلام کاپ

برگزاری جشن ولادت پیامبر صلی الله علیه و امام صادق علیه السلام.

نفرات برتر چهارمین دوره مسابقات اسوه حسنه

اجرای سرود در مسابقات اسوه حسنه

نفرات برتر در آزمون جامع شماره ۱

حضور دانش آموزان دبیرستان دورۀ اول سلام یوسف آباد در مسابقات پژوهشی AUT CUP 2016

آخرین جلسه عزاداری ماه صفر

نفرات برتر پایه هشتم در آزمون جامع شماره ۱