کسب مقام دوم سازه ماکارونی (هدفمند) در هفتمین دوره مسابقات پژوهشی سلام کاپ

کسب مقام سوم کواسپیس در هفتمین دوره مسابقات پژوهشی سلام کاپ

کسب مقام اول و سوم در مسابقات رباتیک مدارس سمپاد

اردو مجموعه فوتبال حبابی