یک دقیقه در جوار امام رضا (ع)

رویداد_روز

•~•~•~•~•~•~•~•~•~•

🔸میلاد امام مهربانی، #حضرت_رضا (علیه السلام)

🔹اول از همه #حاجات خود را در نظر بگیرید و با دلی آماده این ویدیو را پخش کنید.

🔹یک دقیقه خود را در #حرم آقا امام رضا تصور کنید و با خواندن این #زیارتنامه حاجات خود را از ایشان بخواهید.

‌~•~•~•~•~•~•~•~•~•

رویداد_روز
میلاد_امام_رضا
سلام_یوسف_آباد
معمار_آینده_فرزند_شما

🆔 @salamedu