کلاس تئاتر – آمادگی برای مسابقات اسوه حسنه دبیرستان سلام یوسف آباد ۱۳۹۸