موفقیت ادامه دارد..

جشنواره ورزشی مجموعه مدارس سلام
۱و ۲ اردیبهشت ۹۷

 کسب مقام اول مسابقات روبیک

دانش آموز؛
کسری عباسی

کسب مقام اول تیمی شطرنج

دانش آموزان ؛
علوان جوادی
بارمان یوسفیان
علی علیرضایی
نامی حقیقت

کسب مقام سوم تیمی تنیس روی میز

دانش آموزان ؛
بهراد بینایی
آرتین عباسپور
نیما ثناگو
پرهام پور بابایی

به امید موفقیت های روز افزون
….
#جشنواره_ورزشی
#سلام_یوسف_آباد
#مدرسه_ای_ایده_آل