کسب ٣٣ رتبه تک رقمی و دو رقمی ( زیر ١٠٠ کل ) در آزمون جامع مدارس برتر ایران را تبریک می گوییم .

پایه هفتم

پایه هشتم

پایه نهم