با توکل بر خدا در بهمن ماه ۱۳۹۶ از شبکه قرآن به دبیرستان سلام یوسف آباد برای ضبط برنامه گزارش هشت از دانش آموزان آمدند که این گزارش در دهه فجر از شبکه صدا وسیما پخش شد برای این گزارش از صبح تا ظهر شروع به ضبط گرفتن کردند و یک خاطره خوب را از خودشان در ذهن دانش آموزان به یادگار گذاشتند .