ویدئو کلیپی از حضور پررنگ کاروان پژوهشی سلام یوسف آباد در هشتمین دوره مسابقات پژوهشی سلام کاپ

اسفند ماه ۱۳۹۷ پیروزی از آن ماست …