به نام خدا موضوع: سانحه کشتی سانچی ساخت فیلم کوتاه، توسط دانش آموزان دبیرستان سلام یوسف آباد دوره اول با موضوع ” سانحه آتش سوزی کشتی سانچی ” و کسب مقام اول پنجمین دوره جشنواره فرهنگی و هنری اسوه حسنه مجموعه مدارس سلام را به تمامی دانش آموزان عوامل این فیلم و شما خانواده های محترم تبریک عرض مینماییم.