عید سعید غدیر مبارک!

🌹🌺🌹🌺🌹🌺🌹🌺

🌺#رویداد_روز

💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐

🌸 #عید_غدیر

🌼 #علی دست خدا در استین اسم
علی تنها #صراط راستین است

🌼علی #عیسی و #موسی و شعیب است
علی #گنجینه‌ی_اسرار غیب است

🌼علی #انجیل و #تورات و #زبور است
علی سر منشا #تکثیر_نور است

🌼علی استاد جبریل امین است
که مولایم #امیرالمومنین است

🌸فلسفه عید بزرگ غدیر خم و #اعمال و #مستحبات این روز را در این ویدیو ببینید.

💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐

رویداد_روز
عید_ولایت
جوجه روآخرتابستونم یشمرن
پایگاه تابستانی سلام
تابستان_۱۴۰۰
سلام یوسف آباد
معمار آینده فرزند_شما

🆔 @salamedu