و باز هم سلام یوسف آباد

رتبه های زیر ۱۰۰ آزمون جامع مدارس برتر ایران
اردیبهشت ماه سال تحصیلی ۹۸ _ ۱۳۹۷

#سلام_یوسف_آباد