السلام علیک یا اباعبدالله الحسین اربعین آمد و من دوباره جا مانده ام … زیارت حرم از راه دور میخوانم به گریه های پیاپی به شور میخوانم زیارت تو نصیبم نشد ببین ارباب برای صبر دلم یا صبور میخوانم