بـازارچـــه خـیــریــــه رنــــگ مـهــربـانـــی

بازارچه خیریه (( رنگ مهربانی )) روز شنبه ۲۵ اسفند ماه ۱۳۹۷ به همت دانش آموزان و کادر دلسوز دبیرستان در محل دبیرستان برپا گردید.

عواید حاصل از فروش غذا و محصولات این بازارچه صرف کمک به نیازمندان خواهد شد.

از خانواده بزرگ و دلسوز سلام یوسف آباد و افرادی که با حمایت های مادی و معنوی خود باعث برپایی این بازارچه خیریه شدند بسیار سپاسگزار هستیم. اجرکم عندالله….