به همت دانش‌آموزان و بخش فرهنگی دبیرستان، ایستگاه صلواتی پایه هفتم ، هشتم و نهم به صرف چای، کیک و ناهار در حیاط مدرسه تدارک دیده شد.