به نام خالق بهار که روح زمانهاست ، اردوی یک روزه دبیرستان سلام یوسف آباد غار موزه استاد وزیری برگزار شد. در ششمین اردوی تابستانی ثابت کردیم که تابستان فصل استراحت نیست . تابستان فصل شاد بودن است. همچنان بر این باوریم که روزهای روشنی در راه است …