به نام خالق بهار که روح زمانهاست ، اردوی دومین هفته دبیرستان سلام یوسف آباد در اردوی علمی پژوهشی پارک علم و فناوری پردیس برگزار شد. در دومین روز از آغاز سال تحصیلی جدید ثابت کردیم که تابستان فصل استراحت نیست . تابستان فصل شاد بودن است. همچنان بر این باوریم که روزهای روشنی در راه است …