به نام خالق بهار که روح زمانهاست ، اردوی یک روزه دبیرستان سلام یوسف آباد این بار در منطقه گردشگری تنگه واشی برگزار شد. در آغاز سال تحصیلی جدید ثابت کردیم که تابستان فصل استراحت نیست . تابستان فصل شاد بودن است. همچنان بر این باوریم که روزهای روشنی در راه است …