به نام خالق بهار که روح زمانهاست ، یک روز گشت و گذار در باغ کتاب تهران، مخاطب این بازدید را در معرض مجموعه ای از اتفاقات جالب علمی و فرهنگی قرار می دهد…. شامل : کتابفروشی های بزرگ / لذت بازی و شگفتی در باغ علم کودک و نوجوان / آکادمی در خدمت شما / گالری روها به خط شوند و ….