اردوی تابستانی در سال تحصیلی ۱۳۹۷ – ۱۳۹۸ این بار در اردوگاه شهید باهنر برگزار شد در قالب فوتبال / بسکتبال / والیبال / شطرنج / فوتبال دستی و بعد از این همه فعالیت به پخت غذا پرداختیم و در آخر با استخر این اردو را به پایان رساندیم