آغاز سال تحصیلی ۹۷ – ۹۶ را به فرهنگیان فرهیخته، دانش آموزان عزیز و اولیاء گرامی تبریک میگوییم.