تصاویری از حضور پر قدرت دانش آموزان سخت کوش سلام یوسف آباد در آزمون های مدارس برتر ایران …