آخرین جلسه عزاداری ماه صفر

شهادت پیامبر اعظم (صل الله علیه)
شهادت امام حسن (علیه السلام)
شهادت امام رضا (علیه السلام)