نوشته‌ها

مطالعه و آمادگی برای آزمون جامع ۳

برگزاری جلسه آموزش خانواده و همچنین توزیع و تحلیل کارنامه های دانش آموزان پایه دهم و یازدهم

تولد دانش آموز وحیدرضا سیمین پور

جلسه معرفی رشته مهندسی شیمی با حضور کارشناس مربوطه

جشن تولد دانش آموز محمدرضا عالیشاه

اردوی مطالعاتی عزیزان پایه یازدهم ویژه آزمون جامع مدارس برتر