نوشته‌ها

اردوی شمال (سواد کوه-خرما کلا) – ویژه پایه یازدهم

کلاس کمک های اولیه – پایگاه تابستانی ۹۷

کلاس های فرهنگی – اوریگامی

اردوی سینما آزادی پایگاه تابستانی ۹۷

شروع پایگاه تابستانی دبیرستان

اردوی پینت بال باشگاه انقلاب – پایگاه تابستانی ۱۳۹۶

اردوی فرحزاد _ پایگاه تابستانی ۹۶

اردوی شهر ری _ پایگاه تابستانی ۹۶

اردوی شهر ری