نوشته‌ها

گزارش هشتمین جشنواره ورزشى مجموعه مدارس سلام در برنامه رخداد (شبکه دو)

کسب رتبه اول رشته تنیس روی میز در هشتمین المپیاد ورزشی مدارس سلام

کسب مقام دوم تیمی رشته شطرنج در هشتمین المپیاد ورزشی مدارس سلام

کسب رتبه سوم رشته شنا ماده پروانه در هشتمین المپیاد ورزشی مدارس سلام

کسب رتبه دوم در رشته شنا کرال پشت هشتمین المپیاد ورزشی مدارس سلام

کسب رتبه اول شطرنج انفرادی در هشتمین المپیاد ورزشی مدارس سلام

حضور دانش آموزان سلام یوسف آباد در مسابقات ورزشی مجموعه مدارس سلام

هشتمین جشنواره ورزشی مدارس سلام