نوشته‌ها

گزارش هشتمین جشنواره ورزشى مجموعه مدارس سلام در برنامه رخداد (شبکه دو)

حضور دانش آموزان سلام یوسف آباد در مسابقات ورزشی مجموعه مدارس سلام

هشتمین جشنواره ورزشی مدارس سلام

کسب رتبه دوم قرائت قرآن و همچنین کسب رتبه دوم رشته اذان در ششمین دوره مسابقات اسوه حسنه

حضور تیم رباتیک سلام یوسف آباد در چهاردهمین دوره مسابقات ربوکاپ آزاد ایران

حضور در مسابقات فرهنگی هنری اسوه حسنه, مدارس سلام

حضور کاروان ورزشی دبیرستان سلام یوسف آباد در هفتمین جشنواره ورزشی مدارس سلام

باز هم سلام یوسف آباد… (تکرار افتخار آفرینی های دانش آموزان مدارس سلام یوسف آباد در مسابقات سلام کاپ)

مسابقات فجر فاطمی