نوشته‌ها

کسب مدال برنز المپیاد نجوم توسط دانش آموز محمد امین مصیبی

کسب مدال نقره المپیاد نجوم توسط دانش آموز پرهام چاوشیان

کسب مدال طلای المپیاد کامپیوتر توسط دانش آموز مهرشاد میرمحمدی

کسب ۳ مدال طلا نقره و برنز در المپیاد های علمی کشور سال ۹۷