نوشته‌ها

کسب رتبه های برگزیده در مسابقات فرهنگی و هنری در سطح کشوری و استانی

کسب رتبه دوم رشته تفسیر قرآن کریم در ششمین دوره مسابقات فرهنگی هنری اسوه حسنه

کسب رتبه سوم رشته داستان نویسی در ششمین دوره مسابقات فرهنگی هنری اسوه حسنه

کسب رتبه اول رشته خطاطی در ششمین دوره مسابقات فرهنگی هنری اسوه حسنه