نوشته‌ها

گزارش تصویری از بخش دوم اردوی علمی دی ماه ۱۳۹۷ (پایه دوازدهم)

اردوی مطالعاتی عزیزان پایه یازدهم ویژه آزمون جامع مدارس برتر

تصویری از دانش آموزان سخت کوش سال چهارم و مشاور محترمشان در پایان اردوی مطالعاتی ، ساعت ۲۰:۳۰

اولین روز طرح مطالعه در مدرسه سال چهارم

اردوی مطالعاتی دانش آموزان پایه چهارم در پایگاه تابستانی ۹۶