قبولی ۴۳ نفر از دانش آموزان سخت کوش سلام یوسف آباد در مرحله اول المپیاد های علمی کشور را خدمت خانواده بزرگ سلام یوسف آباد تبریک می گوییم.